Bilgi Güvenliği Politikamız

Bilgi güvenliği, şirketler tarafından bazı bilgilerin korunması için yasal zorunluluk haline geldiği gibi, günümüz şirketlerinin iş sürekliliklerini ve rekabet avantajlarını korumaları açısından da önemini her geçen gün biraz daha artıran bir konudur. Sadece çalışanları ile değil müşterileri, iş ortakları ve hissedarları ile birlikte tanımlanan kurumumuzda bilgi güvenliği stratejik bir önem taşımaktadır.

Sadece teknolojik çözümlerle alınan önlemlerle sağlıklı bir bilgi güvenliği ortamının kurulması mümkün değildir. Standard Profil Grubu olarak ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı’nı referans alıp, ilgili süreçlerin risk değerlendirme ve risk işleme planlarını oluşturduk.

space

Bilgi güvenliği görev ve sorumluluklarını belirleyerek iş devamlılığı planlarını ve acil durum olay yönetimi prosedürlerini hazırladık. Bilgi güvenliği ve tehditleri hakkında tüm Grubumuzu bilinçlendirdik. Bu kapsamda yürüttüğümüz çalışmalarımız ile ISO 27001 Standardı gerekliliklerini karşılayarak, bilgi güvenliğine ilişkin tedbirlerin etkin bir şekilde alındığına dair sertifikasyon belgelerimizi 2015 yılı başında almayı başardık.

Standard Profil Grubu olarak bilgi güvenliği hedeflerimizi ve taahhüdümüzü Bilgi Güvenliği Politikamız aracılığı ile tüm ilgili taraflarla paylaşırız.

Euro.Message madebycat