Etik Politikamız

Operasyonlarımızı yönettiğimiz ülkelerin yasal kurallarının yanı sıra, bunların da üzerinde evrensel değerlere ve ahlak ilkelerine, diğer bir deyişle her alanda etiğe önem verir, bu anlamda tüm üyelerimiz için yüksek standartlar belirleriz.

Tüm Gruba hizmet eden ve Standard Profil Etik Kurulu tarafından belirlenen bu standartlar doğrultusunda bütün üyelerimizin görevlerini yerine getirirken uyması gereken temel etik kurallar ve çalışma prensipleri titizlikle belirlenmiştir.

Oluşturduğumuz “temel etik kurallar” ile amacımız; çalışanlarımız dâhil tüm paydaşlarımız ile aramızda doğabilecek potansiyel anlaşmazlıkları önlemek, çıkar çatışmaları veya uygunsuzluklar sebebiyle güven duygusunu zedeleyebilecek,

space

çalışan sadakatini azaltabilecek, dolayısıyla kurumumuza ve bizlere zarar verebilecek vakaların önüne geçmektir.

Söz konusu bu “etik kurallar”ın ihlal edildiğine dair şikâyetleri ve bildirimleri soruşturmaktan çözümlemekten Etik Kurulu sorumludur. Standard Profil Grubu çalışanlarının ve üçüncü şahısların Etik Kurulu’na bildirimleri saklı tutulur, ayrıca inceleme ve soruşturma çalışmaları bağımsız uzmanlar tarafından gizlilik içinde yürütülür.

Etik Kurallarımız İçin Tıklayınız.


Euro.Message madebycat