Akustik Laboratuvar

Son kullanıcının araç içerisindeki konforunu da düşünen Standard Profil’in, ürünlerin ses özelliklerini iyileştirmek amacıyla tesis ettiği kapsamlı bir akustik laboratuvarı bulunmaktadır. Bu laboratuvarda malzeme seviyesinde ölçümlerle akustik performans çıktıları incelenerek tasarım sürecine girdiler sağlanır. Böylece ürünler sistem seviyesinde ölçüm için araç üreticilerine akustik iletim yolları ve yüksek hız deformasyonu altında davranış özelliklerinin incelenmesi için optimizasyonu yapılmış olarak gider.
Euro.Message madebycat