Dinamik, gelişen, değer gören

SP'de Yaşam

Karbon ayak izimizi takibe başlıyoruz

Karbon ayak izimizi takibe başlıyoruz

STANDARD PROFİL GRUBU OLARAK 2020 YILINDA

Standard Profil Grubu olarak 2020 yılında, karbon ayak izi hesaplamasının birinci adımı olan “enerji tüketimi” konusunda global performans göstergeleri oluşturmak üzere çalışmalarımızı yürütüyoruz. Grup olarak amacımız, 2020’den itibaren tüm fabrikalarımızdaki ürünlerde karbon ayak izimizin takibini yapacak altyapıyı oluşturmak ve 2021 yılından itibaren ise global performans göstergelerinden biri olarak karbon ayak izimizi takip etmek.

Karbon ayak izi nedir?

Konuyu daha yakından kavramak adına karbon ayak izi kavramı üzerinde durmak önem taşımaktadır. Karbon ayak izi, belli bir insan faaliyeti nedeniyle, başta karbondioksit olmak üzere, atmosfere salınan sera gazı miktarı olarak özetlenebilir. Karbon ayak izi, geniş ölçekli de olabilir; bir birey, aile, etkinlik, kuruluş hatta bir ulusun tamamında yapılan faaliyetler için de geçerli olabilir. Genellikle, bir yılda salınan CO2 miktarının ton cinsinden ölçülmesi ile belirlenir ve bu miktara, metan, azot oksit ve diğer sera gazları gibi CO2-dengi gazlar da yine ton cinsinden eklenir. Karbon ayak izi, kişisel davranışların küresel ısınma üzerindeki etkisini anlama konusunda oldukça etkili bir araçtır. Birçok insan, faaliyetlerinin oluşturduğu CO2 miktarını gördüklerinde şaşırmaktadır. Kişisel olarak, küresel ısınmanın durdurulmasına katkıda bulunmak istiyorsanız, kişisel karbon ayak izinizin hesaplanması ve sürekli izlenmesi son derece önemlidir.

Kişisel karbon ayak izinizi nasıl hesaplayabilirsiniz?

Aşağıdaki faaliyetlerden her biri, kişisel karbon ayak izinize 1 kg CO2 eklemektedir:

  • n 10 - 12 km mesafeye, toplu ulaşım araçları (tren ya da otobüs) yolculuk etmek
  • n 6 km mesafeye kişisel araçla gitmek (100 km için 7,3 litre benzin harcandığı varsayılmıştır)
  • n 2,2 km’lik mesafeye uçakla ulaşmak
  • n 32 saat boyunca bilgisayarınızı çalıştırmak (60 Watt’lık tüketim olacağı varsayılmıştır)
  • n 5 plastik poşetin üretilmesi
  • n 2 plastik şişenin üretilmesi
space
Euro.Message madebycat