Dinamik, gelişen, değer gören

İK Politikamız

İnsan Kaynakları Süreçleri

Standard Profil Grubu İnsan Kaynakları Politikası, sürdürülebilir büyümenin sağlanması için entelektüel sermayesinin artırılmasına katkı sağlayacak, mesleğinde uzman, başarma arzusu yüksek ve değer yaratan çalışan profili oluşturmak; çalışanların gelişimine yatırım yapmak, organizasyonu geliştirmek ve güçlendirmek, çalışanların motivasyonunu ve bağlılığını artırmak, insan kaynağını doğru yönetmek, yönlendirmek ve geliştirmek üzerine kurulmuştur.


space

Bu doğrultuda hazırlanan ve sürekli geliştirilen projeler, tüm Standard Profil Grubu lokasyonlarının ortak değerleri göz önüne alınarak global olarak devreye alınır.

İK Politikamız

Performans Yönetim Sistemi

Standard Profil Grubu’nda hedef ve yetkinlik bazlı performans yönetim sistemi uygulanmaktadır. Performans Yönetim süreci hedef belirleme, yarı-yıl değerlendirme ve yıl-sonu değerlendirme olmak üzere üç temel aşamadan oluşmaktadır. Bireysel görüşme süreci ile çalışanlarımız sene başında yöneticileri ile biraraya gelerek şirketimizin ve birimlerin hedeflerinden yola çıkarak, kendi bireysel hedeflerini oluşturmaktadır. Yarıyıl görüşmeleri ile sene başında belirlenen hedefler ve gerçekleşmeleri gözden geçirilerek ara bir değerlendirme yapılmakta olup, yılsonu değerlendirme görüşmelerinde ise çalışanın hedeflere ulaşma derecesi, temel, yönetsel ve fonksiyonel yetkinliklerinin değerlendirildiği bir görüşme yapılmaktadır. Performans yönetim sürecinin çıktıları eğitim ve gelişim, kariyer yönetimi, ücret yönetimi gibi diğer insan kaynakları süreçlerine girdi sağlamaktadır.

Çalışan Bağlılığı Anketi ( SP’ nin Sesi )

Standard Profil Grubu’nda çalışanlarımızın şirket ve şirket içi uygulamalara yönelik beklenti ve düşüncelerini öğrenmek, iş hayatındaki memnuniyet düzeylerini ölçmek ve iyileştirmeye yönelik faaliyet planlarımızı oluşturabilmek için her yıl bağımsız bir araştırma şirketi tarafından global olarak SP’ nin Sesi Anketi düzenlenmekte ve anket sonuçlarına göre ihtiyaç duyulan gelişime açık alanlar için aksiyon planları hazırlanmaktadır.

İK Politikamız
İK Politikamız

Ücret Yönetimi

Standard Profil Grubu’nda; kendi içinde dengeli, sektör dinamiklerine uygun bir ücretlendirme sistemi uygulanmaktadır.

Uygulanan ücret yönetim sistemi ile uygun yetkinliklere sahip kişileri işe almayı, motive etmeyi ve şirkete olan bağlılıklarını artırmayı hedefliyoruz.

Bu bağlamda temel prensibimiz, iş büyüklüğünü ve işin pazar değerini dikkate alarak çalışanlarımızı organizasyona sağladıkları katma değer oranında adil bir şekilde ödüllendirmektedir.

Ücret politikamızı ekonomideki gelişmelere ve de diğer birçok kuruluşun katılımı ile gerçekleştirilen ücret araştırmaları sonuçlarına göre düzenli olarak gözden geçirmekte ve gerekli düzenlemeleri yapmaktayız.Eğitim ve Gelişim Süreci

Standard Profil Grubu, eğitim ve gelişim süreci ile; çalışanlarının mesleki bilgi, becerilerini ve yetkinlik düzeylerini artırmayı hedeflemektedir. Eğitim ve Geliştirme Sürecimizin ilk aşaması olan oryantasyon programı ile, çalışanlarımızın işe ve şirkete uyumunu kolaylaştırmak ve firmamıza kısa sürede katkıda bulunmalarını sağlamak amaçlanmaktadır.


space

Çalışanlarımızın, bireysel görüşme süreçlerinde ortaya çıkan teknik eğitim talepleri ve pozisyonun gerektirdiği yetkinliklere göre kişisel ve mesleki gelişim ihtiyaçları dikkate alınarak eğitim planları hazırlanmaktadır. Bunların dışında yasal zorunluluğu olan eğitimler de yıllık eğitim planlarımıza dahil edilmekte, hazırlanan planlar doğrultusunda yıl içerisinde eğitim faaliyetleri gerçekleştirilmektedir.

İK Politikamız

İşe Alım Süreci

Standard Profil Grubunda; rekabet gücümüzü koruyabilmek için kurumun vizyon, misyon, strateji ve değerleri doğrultusunda belirlenmiş Aday Profillerine uygun olarak eleman seçimi yapmak için yetkinlik temelli işe alım süreci yürütülmektedir.

Yeni mezun ve deneyimli adaylarımızın uygunluğunun değerlendirilmesinde pozisyonun gerekliliklerine uygun olarak aşağıdaki değerlendirme araçlarının tümü ya da bir kısmı uygulanır:

  • Yetkinlik Bazlı Mülakat
  • İngilizce Seviye Tespit Sınavı
  • Assessment Center uygulaması
  • Kişilik Envanteri


Kariyer Yönetimi

Standard Profil Grubu’nda Kariyer Yönetimi kapsamında uygulanan Gelişim Merkezi Uygulamaları ile liderlik potansiyelinin tespit edilmesi, terfi kararlarının etkinleştirilmesi ve lider adaylarının performans gelişiminin desteklenmesi amaçlanmaktadır.


Gelişim Merkezi Uygulamaları kapsamında kullanılan araçlar:


Assessment Center:

Assessment Center uygulaması ile; işe yönelik yetkinlikler belli simülasyonlar ve role play uygulamaları ile değerlendirilmektedir.

space

360 Derece Değerlendirme:

360 Derece Değerlendirme ile farklı kaynaklar tarafından alınacak geri bildirimlerle işe yönelik yetkinlikler değerlendirilmektedir.

Hogan Kişilik Envanteri:

Envanter : HPI (Hogan Kişilik Ölçümü) ve HDS (Hogan Baskı Altında Yönelimler Ölçümü) olmak üzere iki aşamadan oluşmaktadır.

Euro.Message madebycat