Öncü inovasyon

İnovasyon

Standard Profil için inovasyon, sektör beklentilerine göre yüksek teknoloji alanları hedef alınmış çalışma alanlarını içerir. Standard Profil Ar-Ge projeleri mevcut projelerin, ürünlerin ve üretim sistemlerinin geliştirilmesinin ötesinde, otomotiv sektörünün geleceğine odaklanır. Pazar dinamiklerini ve ihtiyaçlarını göz önüne alarak, sızdırmazlık profili alanında müşterilerine ve otomotiv sektörüne yön veren teknolojiler geliştirmeyi hedefler.

Sürdürülebilir büyüme için sürekli gelişimin ve “öğrenen organizasyon”un önemine inanan Standard Profil Grubu, tüm üyelerini ve birimlerini kendi alanlarında uzmanlaşmaya ve her alanda inovasyon projelerinin içinde yer almaya teşvik eder.

space

Standard Profil’in 5 kıtaya yayılmış, farklı birikim ve tecrübelere sahip, her biri işinde uzman 8000’in üzerindeki çalışan kadrosu, sinerji projeleriyle daima daha iyiyi yaratmak ve SP teknolojisine yön vermek için çalışır.

Standard Profil, inovasyon projelerinde kurum içinden olduğu kadar kurum dışından da bilgi ve tecrübe akışına önem verir. Yan sanayiciler, üniversiteler, teknoloji transfer ofisleri Standard Profil‘in inovasyon projelerinde işbirliği yaptığı paydaşları arasındadır. Bu yaklaşım ile özellikle yenilikçi ürünlerin ortaya çıkarılmasına ve yeni piyasalara açılmaya odaklanır.

Standard Profil Grubu Ar-Ge projeleri 3 temel başlıkta toplanır:

İnovasyon

Ağırlık Azaltıcı Projeler

Bu projelerde amaç; araç performansını artırmak ve yakıt tüketimini azaltmak üzere, parça ağırlıklarını düşürmektir. Bunun için taşıyıcı malzemenin hafifleştirilmesi, kauçuk yoğunluğunun azaltılması, termoplastik malzemelerin kullanılması gibi birçok proje üzerinde çalışılmaktadır.

Görünüm ve Akustik Performansın İyileştirilmesine Yönelik Projeler

Bu projelerin amacı otomotiv üreticisinin kendi bünyesinde yaptığı operasyonları yine kendi süreçleri içinde çözmesini sağlayarak, müşteriye zaman, kalite, performans ve maliyet anlamında avantaj sunmaktır. Enkapsülasyon teknolojisi sayesinde akustik konforu sağlanırken, görünüm anlamında da aracın stil özellikleri iyileştirilmektedir. Yazılım ve laboratuvar olanaklarının geliştirilmesiyle akustik performansın artırılması sağlanmaktadır.

İnovasyon
İnovasyon

Kalite ve Performans

Değişken ekstrüzyon, üretim hattı üzerinde eşzamanlı beslemeli kontrol gibi projeler ile kalitenin artırılması, fire oranlarının düşürülmesi ve ürün üzerinde yapılan bölgesel değişikliklerle ürün performansının artırılması hedeflenmektedir.

Euro.Message madebycat