Otomotiv sızdırmazlığında lider

Vizyon Misyon Değerler

Vizyon

Belirlenen ekonomik hedeflere müşteri memnuniyetinde sürekliliği sağlayarak ulaşmak.

Fiziksel ve toplumsal çevreye saygılı bir yaklaşımla sanayi-toplum ilişkisi içinde çevreci gelişmelere öncülük etmek.

space

Kabul görmüş Kurumsal Sosyal Sorumluluk standartlarıyla uyumlu, çalışanlarının ve paydaşlarının ihtiyaçlarına duyarlı, sürdürülebilir iş modelleri-ilkeleri oluşturmak ve uygulamak.

space

Misyon

Kalitesi, hizmeti, teknolojisi ve fiyatı ile otomotiv sektöründe sızdırmazlık profil sistemlerinin lider tedarikçisi ve iş ortağı olmak.

Değerler

Müşteri memnuniyetini sağlamaya devam etmesini ve ekonomik hedeflerini başarmasını,

Fiziki ve toplumsal çevremize saygı göstermesini ve sanayi ile toplumda çevreci gelişmelere öncülük etmesini,space

Kabul görmüş Kurumsal Sosyal Sorumluluk standartları ile uyumunu ve çalışanları ile paydaşlarının ihtiyaçlarına duyarlılık göstererek, sürdürülebilir iş modeli ve işletme ilkeleri oluşturmak.

Euro.Message madebycat