Otomotiv sızdırmazlığında lider

Şirket Politikalarımız

Çevre ve İSG Politikamız

Kalitemizle ve teknolojimizle müşterilerimize değer katarken çevre ve iş sağlığı-güvenliği konularından da asla taviz vermeyiz. Birincil önceliğimiz ve amacımız olarak gördüğümüz kalite, sürekli müşteri memnuniyeti, çevre ve iş sağlığı-güvenliği konularında son derece titiz çalışırız.

space

Bütün iş süreçlerinde çevreye duyarlı politikalar izler, geri dönüşüm teknolojilerini kullanarak hurdaların-atıkların farklı ürünler olarak yeniden kazanımını sağlarız.

Çevre ve İSG Politikamız İçin Tıklayınız.

İSG ve ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMLERİ KAPSAMI

Standard Profil (SP) ’de uygulanan İSG ve Çevre Yönetim Sistemleri, SP’nin

“Yönetim Ve İdari Organizasyon Faaliyetleri Ve Bu Faaliyetlerle İlişkili İşlemleri Ve Bunlara Bağlı Sızdırmazlık Profilleri Tasarımı, Üretimi, Geliştirilmesi Ve Hizmet Sunumlarını” kapsar.

Bununla birlikte aşağıda adres ve fiziki bilgileri bulunan lokasyonlarını kapsar.

 1. 1. Düzce SP2 Fabrikası : Köprübaşı Mevkii, Konuralp / DÜZCE (44707 m2 kapalı- 88601 m2 açık alan)
 2. 2. Manisa SP2 Fabrikası : Manisa OSB 1. Kısım Sakarya Cad. No: 7 Manisa (26869 m2 kapalı - 14044 m2 açık alan)

Standard Profil, İSG ve Çevre Yönetim Sistemlerinin kapsamını belirlemek amacıyla yönetim sisteminin sınırlarını ve uygulanabilirliğini belirlemiştir. Bu doğrultuda

 • a) Kuruluş varlığını ve İSG ve Çevre amaçlarına ulaşmayı etkileyebilecek iç ve dış bağlamları,
 • b) Kuruluşu ilgilendiren uygulanabilir yasal ve diğer şartlar ile uygunluk yükümlülüklerini,
 • c) Kuruluşun, kurumsal birim, fonksiyon ve fiziksel sınırlarını,
 • d) Kuruluşun, faaliyet, ürün ve hizmetlerini,
 • e) Kuruluşun, kontrol ve etkiyi gerçekleştirmek için yetki ve yeteneğini

tanımlayarak dokümante edilmiş bilgi olarak muhafaza etmektedir.

Enerji Politikamız

Standard Profil Grubu olarak, enerji sistemlerimizi sürekli gelişim ve sürdürülebilir büyüme vizyonumuz doğrultusunda yönetiyoruz. Bu amaçla;

1- Enerji tüketiminde sürekli iyileştirmeyi sağlamak için çalışmalar yapmayı,

2- Enerji hedeflerini gerçekleştirmek için gerekli bilgi, belge ve kaynakların ulaşılabilir olmasını sağlamayı,

3- Uygun olan durumlarda, enerjiye duyarlı üretim ve tasarım yapmayı desteklemeyi,

4- Enerji verimli ürünler ve hizmetleri sürekli takip ederek faydalanılmasını ve kullanılmasını sağlamayı,

5- Yasal ve diğer şartları değerlendirerek ve bu şartlara uymayı,

6- Çalışanlarımızın enerji verimliliği konusunda bilinç seviyesini artırmayı taahhüt ederiz.

Enerji Yönetim Sistemi Polikamız İçin Tıklayınız.

Etik Politikamız

Operasyonlarımızı yönettiğimiz ülkelerin yasal kurallarının yanı sıra, bunların da üzerinde evrensel değerlere ve ahlak ilkelerine, diğer bir deyişle her alanda etiğe önem verir, bu anlamda tüm üyelerimiz için yüksek standartlar belirleriz.

Tüm Gruba hizmet eden ve Standard Profil Etik Kurulu tarafından belirlenen bu standartlar doğrultusunda bütün üyelerimizin görevlerini yerine getirirken uyması gereken temel etik kurallar ve çalışma prensipleri titizlikle belirlenmiştir.

Oluşturduğumuz “temel etik kurallar” ile amacımız; çalışanlarımız dâhil tüm paydaşlarımız ile aramızda doğabilecek potansiyel anlaşmazlıkları önlemek, çıkar çatışmaları veya uygunsuzluklar sebebiyle güven duygusunu zedeleyebilecek,

space

çalışan sadakatini azaltabilecek, dolayısıyla kurumumuza ve bizlere zarar verebilecek vakaların önüne geçmektir.

Söz konusu bu “etik kurallar”ın ihlal edildiğine dair şikâyetleri ve bildirimleri soruşturmaktan çözümlemekten Etik Kurulu sorumludur. Standard Profil Grubu çalışanlarının ve üçüncü şahısların Etik Kurulu’na bildirimleri saklı tutulur, ayrıca inceleme ve soruşturma çalışmaları bağımsız uzmanlar tarafından gizlilik içinde yürütülür.

Etik Kurallarımız İçin Tıklayınız.


Sorular ve bildirimler için belirlediğimiz aşağıdaki kanalları kullanarak Etik Kurulu üyeleri ile doğrudan temasa geçebilirsiniz.

ETİK KURULU İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

Tel No : Türkiye için 444 70 82
Dahili No : 7082 (Şirket içi ulaşım)
Uluslararası aramalar için +90 212 444 70 82
(Etik Destek Hattı’nı ücretsiz olarak 24 saat arayabilirsiniz.)
Uluslararası : +90 212 444 70 82
E-posta : ethics@standardprofil.com
Posta : Standard Profil Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. Etik Kurulu dikkatine
Merkez Mah. Bağlar Sok. No: 14/3 Tekfen Ofispark C1&C2 Blok Kağıthane 34406 - İstanbul / Türkiye

Bilgi Güvenliği Politikamız

Bilgi güvenliği, şirketler tarafından bazı bilgilerin korunması için yasal zorunluluk haline geldiği gibi, günümüz şirketlerinin iş sürekliliklerini ve rekabet avantajlarını korumaları açısından da önemini her geçen gün biraz daha artıran bir konudur. Sadece çalışanları ile değil müşterileri, iş ortakları ve hissedarları ile birlikte tanımlanan kurumumuzda bilgi güvenliği stratejik bir önem taşımaktadır.

Sadece teknolojik çözümlerle alınan önlemlerle sağlıklı bir bilgi güvenliği ortamının kurulması mümkün değildir. Standard Profil Grubu olarak ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı’nı referans alıp, ilgili süreçlerin risk değerlendirme ve risk işleme planlarını oluşturduk.

space

Bilgi güvenliği görev ve sorumluluklarını belirleyerek iş devamlılığı planlarını ve acil durum olay yönetimi prosedürlerini hazırladık. Bilgi güvenliği ve tehditleri hakkında tüm Grubumuzu bilinçlendirdik. Bu kapsamda yürüttüğümüz çalışmalarımız ile ISO 27001 Standardı gerekliliklerini karşılayarak, bilgi güvenliğine ilişkin tedbirlerin etkin bir şekilde alındığına dair sertifikasyon belgelerimizi 2015 yılı başında almayı başardık.

Standard Profil Grubu olarak bilgi güvenliği hedeflerimizi ve taahhüdümüzü Bilgi Güvenliği Politikamız aracılığı ile tüm ilgili taraflarla paylaşırız.

Standard Profil Olarak:

Kaliteli ve güvenilir hizmet sürekliliğimizi sağlamak, günlük operasyonlarımız ve yasalar gereği tutulan bilgilerimizi korumak, şirketimizin güvenilirliğini, kurumsal itibarını ve stratejik rekabet avantajımızı garanti altına almak adına her türlü bilgi güvenliği riskini yönetmek ve bu amaçla;

Bilgi varlıklarımızın;

 • “Gizlilik” ilkesi kapsamında; yetkisiz erişime karşı korunması,
 • “Bütünlük” ilkesi kapsamında; içeriğinin doğru ve tam olması,
 • “Erişilebilirlik” ilkesi kapsamında; gerek duyulduğu anda ulaşılması, ana hedeflerimizdir.

Bu doğrultuda;

 • Tüm çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın bilgi güvenliği farkındalığına sahip olması ve yayınlanmış tüm politika ve prosedürlere uyması,
 • Faaliyetlerimiz ile ilgili tüm yasal mevzuat ve sözleşmelere uyulması,
 • Bilgi güvenliği ihlallerinin yönetilmesi ve tekrarlarının önlenmesi,
 • Bilgi güvenliği yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesi için gerekli sistem ve kaynakları sağlamayı taahhüt ederiz.

Kalite Politikamız

Standard Profil Grubu Kalite Politikası, tüm müşterilerin ihtiyaçlarını ve beklentilerini karşılamak, hatasız ve güvenilir ürünler/hizmetler sunmak üzerine kurulmuştur. Bu anlayış, Standard Profil Kalite Vizyonu’nda belgelenmektedir:

space
 • Tüm bölümlerdeki konusunda uzman ve hevesli ortaklarımız ile tedbirli kalite yöntem ve hizmetleri sayesinde, sürekli büyümeyi sağlayacak “0-hatalı” mükemmel kalitede ürünler üretiriz.
 • Standardizasyon, önleyici kalite sistemleri, üstün teknoloji kullanımı ve birimler arası işbirliği ile müşteri memnuniyetini sağlarız.


Kalite Politikamız İçin Tıklayınız.

Kalite vizyonu doğrultusunda şekillenen Standard Profil Grubu Kalite Prensipleri ise aşağıdaki gibidir:

 • Ana hedefimiz; ürünlerimizin ve hizmetlerimizin kalitesi ile müşterilerimizin beklentilerini karşılamak ve tecrübemizle yaptığımız işe değer katarak müşteri ihtiyaçlarına yanıt verebilmektir.
 • Kalitenin sağlanması ve geliştirilmesi, Standard Profil Grubu’nun tüm üyelerinin sorumluluğu ve nihai hedefidir.
 • Süreçlerimizin ve sistemlerimizin temelini uluslararası standartlar, müşterilerimizin ihtiyaçları, bilgi ve tecrübemiz oluşturur. Bu süreç ve sistemlerin tüm paydaşlar tarafından bilinmesi ve uygulanması ise kalitemizin sürdürülebilirliğini sağlar.
 • Kalite; işi doğru yapmak ve bu sayede hatayı önlemektir. Başarısızlıkları önlemek, hataları düzeltmekten daha önemlidir.
 • Sürdürülebilir kalite için sistematik olarak yöntem ve araçlar uygular, hatalarımızdan ders alır ve gecikmeden kök sebeplerini ortadan kaldırırız.

Kişisel Verilerin Korunması Politikası

Standard Profil Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ve bağlı şirketleri (Birlikte “SP Grup” olarak anılacaktır) olarak kişisel verilerinizin güvenliği konusuna büyük önem veriyoruz. Bu sorumluluğumuzun bilinciyle, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri kapsamında hazırlanan ve web sitesi üzerinden yayınlanmakta olan işbu politikanın amacı; yürürlükteki mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve sizlere daha iyi hizmet verebilmektir.

Sitemizi ziyaretiniz sırasında herhangi bir kişisel veri mevzuata aykırı olarak toplanmamakta olup, SP Gruba ait internet sitesini kişisel nitelikte verilerinizi paylaşma ihtiyacı olmaksızın ziyaret edebilirsiniz.

Web sitemiz üzerinden başka internet sayfalarına link verilmesi halinde SP Grubu bu sitelerin gizlilik, içerik ve uygulamalarından yasal olarak sorumlu tutulamaz. Bu nedenle, bu sitelerin kullanılması veya bu sitelerin kişisel verilerin işlenme politikalarının olup olmadığının kontrolü veri sahibinin sorumluluğundadır.

Gerek internet sitemiz üzerinden kullanımlarda, gerekse kanuna uygun esas ve usullerle elde edilen kişisel veriler, sadece verinin elde edildiği işlemin amacı ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve güncel biçimde toplanacak ve amacın gerektirdiği süre ile sınırlı olarak işlenecektir. SP Grubu, çalışanları başta olmak üzere gerek kamu kurum ve kuruluşları ve gerekse diğer gerçek ve özel hukuk tüzel kişileri ile kurmuş olduğu tüm ticari ve resmi ilişkilerinde elde ettiği ve edeceği tüm kişisel verileri, söz konusu mevzuata uygun olarak işlemekte ve güncellemektedir.

SP Grubu kişisel nitelikteki verilerin gizliliği ve güvenliğini sağlamak, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve bunlara hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacı ile mevzuatın aradığı tüm idari ve teknik koruma tedbirlerini tüm işlem ve faaliyetlerinde temel almakta ve devamlı yenilemektedir. Bunlar arasında, kişisel veri barındıran bilişim sistemlerinin yetkisiz erişimlere, siber saldırılara ve hukuka aykırı veri işlemelere karşı korunmasını sağlamak amacıyla güvenlik duvarı, şifreleme, erişim yönetimi gibi teknik ve fiziksel güvenlik tedbirleri de bulunmaktadır.

Kişisel Veri Kullanım Amaçları

İşlenen kişisel veriler, SP Grubu faaliyetleri ile ilgili olarak ve ancak anılan mevzuatın izin verdiği çerçevede, aşağıda anılan amaç ve sebeplerle işlenebilecek, yurt içinde ve kanunun aradığı diğer koşullarla yurt dışında mukim üçüncü kişilere aktarılabilecektir.

 • Veri sahibinin açık rızası olması,
 • Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması,
 • Kişisel verilerin işlenmesinin ifa için gerekli olması,
 • Sözleşme tarafı olunması,
 • SP Grubu’nun hukuki yükümlülüklerinin ifası için zorunlu olması,
 • Veri sahibi tarafından verilerin alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Temel hak ve özgürlüklere zarar verilmemek kaydıyla, SP Grubu’nun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,
 • SP Grubu’nun sair kanunlarda gösterilen yükümlülüklerinin bulunması.

Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak,

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • İşlenen kişisel verileriniz ile ilgili bilgi talep etme,
 • İşlenme amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmesi halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kanuna uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde resen veya talep üzerine silinmesini, yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi istenildiğinde bu istek üzerine yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kanuna aykırı işlenme sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.

Kişisel verilerinizi işleyecek veri sorumlusu olan SP Grubu iletişim bilgileri, her tür iletişiminiz, talep, şikâyet ve başvuru haklarınız için aşağıda bilgilerinize sunulmuş olup, bu konuda mevzuatta yapılacak olan güncelleme ve değişiklikleri web sitemiz üzerinden takip edebilirsiniz.

Adres: Tekfen Ofispark C1&C2 Blok Merkez Mah. Bağlar Sok. No:14/3 Kağıthane 34406 İstanbul

SP Grubu adına Standard Profil Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

İletişim Adresi: ethics@standardprofil.com

Başvurularınıza cevap verebilmemiz için, kimlik ve iletişim bilgileriniz ile başvuru konusunu başvurularınızda tam ve açık olarak belirtmeniz gerekli olup, ayrıca aşağıdaki yollardan birisi ile tarafımıza başvuru yapmış olmanız gerekmektedir:

 • Yukarıda belirtilen adresimize kimlik teyitli olarak elden ve şahsen başvuru,
 • Noter vasıtasıyla bildirim,
 • İadeli taahhütlü posta ile başvuru,
 • Yukarıda bildirilen mail adresine yazılı olarak ve güvenli elektronik imza kullanılarak başvuru.

Aşağıdaki linkten indirebileceğiniz “KVKK İlgili Kişi Talep Formu”’nu doldurarak yukarıdaki adreslere gönderebilir veya ilgili formu ethics@standardprofil.com adresine elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

Kullanıcıların ve kamunun bilgisine iletiriz.

Saygılarımızla,

Standard Profil Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Euro.Message madebycat