Sürdürülebilirlik Sözümüz

Standard Profil olarak, daha iyi bir dünya için, Birleşmiş Milletler'in Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine bağlı kalarak, sürdürülebilir çözümlerle hayata değer katmaya söz veriyoruz.
Sürdürülebilirlik
Taahhüdümüz

Standard Profil olarak, mobiliteyi güvenli ve konforlu yaparak hayata değer katıyoruz. Bu amacımız doğrultusunda, tüm faaliyetlerimizde sorumlu ve sürdürülebilir bir şekilde hareket ediyoruz.

Sürdürülebilirliğin ekonomik, çevresel ve sosyal boyutlarını her zaman uyumlu hale getirme hedefi taşıyoruz. Gezegenimiz ve sosyal çevremiz üzerindeki etkimizin farkındayız.

BM'nin Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine bağlıyız ve tüm süreçlerimizi bu hedeflere hizmet edecek biçimde şekillendiriyoruz.

Daha iyi bir dünya için, sürdürülebilir çözümlerle hayata değer katıyoruz.

Odaklandığımız 5
Sürdürülebilirlik Alanı
Ürünler &
Müşteriler
Tedarik
Zinciri
Operasyonlar
Çalışanlar
Toplum
1 Ürünler ve Müşteriler

Standard Profil, sürdürülebilir sızdırmazlık sistemleri için tercih edilen iş ortağı olarak, iklim-nötr mobiliteye değer katmayı taahhüt eder.

2 Tedarik Zinciri

Standard Profil, tedarikçilerimiz için sosyal ve çevresel sorumluluk gerekliliklerini tanımlayarak, sürdürülebilir ve etik küresel tedarik zincirleri oluşturmayı taahhüt eder.

3 Operasyonlar

Standard Profil, sürdürülebilir operasyonlar sağlamayı ve sınırlı kaynakları korumak ve CO2 ayak izimizi en aza indirmek için eylemlerini uyumlu hale getirmeyi taahhüt eder.

4 Çalışanlar

Standard Profil, uygun çalışma koşulları, cazip bir şirket kültürü ve gelişim fırsatları sunarak çalışanlarının genel refahını gözetmeyi taahhüt eder.

5 Toplum

Standard Profil, sosyal ve toplumsal inisiyatiflere katılarak ve tüm lokasyonlarımızda çeşitliliği benimseyerek topluma değer katmayı taahhüt eder.

Odaklandığımız Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri

Devlet yönetimi, kâr amacı güden/ gütmeyen ve ticari sürdürülebilirlik girişimlerini uyumlu hale getirmeye yardımcı olarak evrensel bir bağlam sağlayan ve kuruluşların sürdürülebilirlik uygulamalarını ve hedeflerini açıklamaları ve raporlamaları için ortak bir platform sağlayan 17 Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefinden 9'una özellikle odaklanıyoruz.

Sağlık ve Kaliteli Yaşam
Fabrikalarımızda sağlık, güvenlik ve çevre (İSGÇ) ile ilgili özel girişimler yürüterek, sağlıkla ilgili girişimleri teşvik ederek, medikal odalar ve özel sağlık personeli temin ederek, fabrikalarımızda sağlıklı yaşamların sağlanmasına ve her yaştan insanın esenliğinin desteklenmesine katkıda bulunuyoruz.
Nitelikli Eğitim
Uygun çalışma koşulları, şirket kültürü ve gelişim fırsatları sağlayarak çalışanlarımızın genel esenliğini taahhüt ediyor, kapsayıcı ve eşitlikçi kaliteli eğitimin sağlanmasına ve herkes için yaşam boyu öğrenme fırsatlarının teşvik edilmesine katkıda bulunuyoruz.
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
Tekrarlayan eğitimlerle toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık yaratarak, düşük gelirli kadın çalışanları destekleyerek ve SP Cinsiyet Eşitliği Kurallarını teşvik ederek, cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına ve tüm kadınların ve kız çocuklarının güçlendirilmesine katkıda bulunuyoruz.
Temiz Su ve Sanitasyon
Üretimde su tüketimini azaltıp, yeniden kullanarak tehlikeli atıkların doğaya zarar vermesini önlüyoruz. Herkes için su ve sanitasyonun mevcut olmasını ve sürdürülebilir bir yönetim sağlanmasına da katkı sağlıyoruz.
Erişilebilir ve temiz enerji
8 üretim tesisimizde mümkün olan her yerde, yeşil elektrik kullanımını nihai olarak artırarak, herkes için erişlebilir, sürdürülebilir ve güvenilir modern enerjiye ulaşımın sağlanmasına katkıda bulunuyoruz.
Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı
Fosil bazlı ham maddeleri sürdürülebilir olanlarla değiştirmeyi amaçlayan Araştırma ve Geliştirme girişimleri üzerinde çalışarak dayanıklı altyapı oluşturmaya, kapsayıcı ve sürdürülebilir sanayileşmeyi teşvik etmeye ve inovasyonu desteklemeye katkıda bulunuyoruz.
Sorumlu Üretim ve Tüketim
Üretim süreçlerimizle ilgili geri dönüşüm oranını iyileştirmek gibi sürekli süreç yenilikleri geliştirerek sürdürülebilir tüketim ve üretim modellerini sağlamaya katkıda bulunuyoruz.
İklim Eylemi
Dünyadaki tüm üretim tesislerimizde karbon emisyonlarını takip ederek ve azaltarak iklim değişikliği ve etkileriyle mücadele etmeye yönelik acil eylem gerçekleştirilmesine katkıda bulunuyoruz.
Karasal Yaşam
Doğayı hayata döndürmek için SP İyilik Hareketi’nin bir parçası olarak yeni ağaçlar dikmek gibi çeşitli aksiyonlarla, karasal ekosistemlerin sürdürülebilir kullanımının korunmasına, eski haline getirilmesine ve yaygınlaştırılmasına, ormanların sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesine, çölleşmeyle mücadeleye ve arazi bozulmasını durdurmaya ve tersine çevirmeye ve biyoçeşitlilik kaybını durdurmaya katkıda bulunuyoruz.

Bu web sitesi çerezler kullanır

Bu web sitesi kullanıcı deneyimini iyileştirmek için çerezler kullanır. Web sitemizi kullanmak suretiyle tüm çerezlere Çerez Politikamız uyarınca onay vermiş olursunuz. Daha fazlasını oku.