Internet Gizlilik Politikası

Veri Denetleyicisinin Kimliği:STANDARD PROFIL SPAIN, S.A.C/La Cadena-Varea nº 43 Barrio de Varea – Polígono La Portalada
26006 Logroño-İspanya
+ 34 941 296700
RGPD@standardprofil.comAlmanya:
Ludwig-Erhard-Str. 12 - 14 65760 Eschborn / Almanya
ethics@standardprofil.comTürkiye:

Tekfen Ofispark C1&C2 Blok Merkez Mah. Bağlar Sok. No:14/3 Kağıthane 34406 İstanbul/Türkiye
+90 212 313 31 00
ethics@standardprofil.comBulgaristan:

12 Nikola Petkov str. 6000 Stara Zagora/Bulgaristan
+359 42 610 500
ethics@standardprofil.comÇin:

No.58 Hehua Road, Zona Económica y Tecnológica de Langfang 065001 Langfang / Çin
+86 316 6081577
ethics@standardprofil.comGüney Afrika:

33 Industria Ring Road - Parow Industria 7493 Cape Town / Güney Afrika
+27 21 928 9415
ethics@standardprofil.comFas:

Lot 2, Ilot 30, TFZ 90000 Tanca / Fas
+212 539 394769
ethics@standardprofil.comMeksika:

Av. Guanajuato 100 Parque Industrial Amistad Bajio 38160 Apaseo El Grande / Meksika
+52 413 158 6924
ethics@standardprofil.comKişisel verilerinizin işlenme amacı:İşlemenin amacı, internet üzerinden, iletişim formu ya da başka herhangi bir çevrimiçi form ya da e-posta ile gerçekleştirilen bir istek yoluyla yapılan talebin doğru yönetimi olacaktır. Bu tür bir talep, sınırlama olmaksızın, bir dilekçenin yönetimi, ticari bilgi talebine yanıt verme, iş başvurusu ya da uygun olduğunda, şirket haber bültenlerinde kayıt ve ayrıca internet sitesi aracılığıyla, kullanıcı ve STANDARD PROFİL arasındaki, kullanıcının ihtiyacını karşılamaya yönelik olan diğer etkileşimler olabilir. Talep edilen tüm bilgiler, talebin yerine getirilebilmesi için gereklidir.Aynı şekilde, sağlanan veriler, ilginizi çekebilecek ürün ve hizmetlerimiz hakkında ticari bilgilerin posta, e-posta, SMS ya da eşdeğer herhangi elektronik bir iletişim yöntemi aracıyla size gönderilmesi için de işlenecektir. Kullanıcı bu son işlemi istemezse, ticari iletişimlerin alınmasına, bilgi ya da iletişim formundaki ilgili kutucuğu işaretlemeyerek, hatta yukarıda belirtilen adreste itiraz hakkını kullanarak itiraz etme imkanına sahip olacaktır.Bu internet sitesine erişim çerez kullanımını içerebilir. Çerezler, sunucunun sonraki erişimlerde kullanılabilecek bilgileri kaydetmesi için kullanıcının kullandığı tarayıcıda depolanan küçük miktarlardaki bilgilerdir. Depolanan bilgiler, belirli bir kullanıcıyı tanımlamamıza ve tercihleri, ziyaret edilen sayfalar vb. hakkında kayıtlı bilgilere sahip olmamıza olanak tanır. Bilgisayarınıza çerezlerin yüklenmesine izin vermek istemiyorsanız, tarayıcınızı bu amaçla yapılandırmanız gereklidir.Saklama süresi:Şahsınızla ilgili bilgiler, ticari ilişkinin geçerlilik süresi boyunca veya bu politikayı okuduğunuz (örneğin, bir CV göndermiş ya da bir haber bültenine abone olmuş olmanız gibi bir) ilgi alanının süresi boyunca, bu sözleşme ile ilgili olarak doğabilecek davaların zamanaşımı süresi içinde verilerinizin silinmesini talep etmediğiniz müddetçe ve bunun yanı sıra yasal normlara uygun olarak resmi kuruluşlardan alabildiğimiz her türlü iddia için saklanacaktır.Size ticari iletişim göndermeye yönelik bilgiler:Ticari iletişim göndermeye yönelik olarak sağlanan kişisel veriler, geri çekme ya da itiraz etme hakkınız saklı kalmak kaydıyla, siz izninizi iptal edene dek saklanmaya devam edecektir.Verilerinizin işlenmesine yönelik meşruiyet:Verilerinizin işlenmesinin yasal dayanağı, ilgili ticari ve akdi ilişkiyi yönetebilmemiz, geliştirebilmemiz ve kontrol edebilmemiz için taraf olduğunuz ticari ilişkinin yürütülmesidir. Sizden talep ettiğimiz tüm kişisel veriler mahiyeti gereği zorunludur ve bu nedenle talep edilen verilerden bazılarının bulunmaması, internet sitemiz aracılığıyla verdiğimiz hizmetleri sunmamızı imkansız hale getirebilir.Elektronik yöntemlerle ticari iletişim gönderilmesi ile ilgili olarak, daha önce var olan bir akdi ilişki sonucundaki yasal dayanak, STANDARD PROFİL'in ilgili düzenlemeler kapsamındaki meşru menfaatidir.Elektronik iletişim de dahil olmak üzere herhangi bir akdi ilişkiden bağımsız olarak, fakat tüzel kişiye hitap ettiğiniz için, meşru bir menfaate dayalı olarak elektronik iletişimler dahil olmak üzere herhangi bir yolla ticari iletişim gönderilmesi, yasal olarak, iletişim formlarımızdan herhangi birini doldurduğunuz anda sizden talep edilecek ve özgürce vereceğiniz onaya dayanmaktadır. Onayınızı almazsak, STANDARD PROFİL'de verilerinizi reklam amaçlı işlemeyeceğiz.Verilerin iletilmesi ya da aktarılması ve uluslararası veri aktarımı:STANDARD PROFİL, kişisel verilerinizi bu konuda yetkili olan kamu idarelerine, yasal zorunluluk olması halinde iletebilir.Ancak, ticari ilişki sırasında herhangi bir zamanda verilerinizin yeni oluşacak amaçlar için üçüncü taraflara iletilmesi gerekirse, bu iletişim STANDARD PROFİL'in bu konudan önceden verilmiş izninize sahip olması durumunda yapılacaktır.STANDARD PROFİL'in ait olduğu İşletme Grubu kapsamında, verilerinizin başka Grup ofislerine iletilmesi gerekebileceği bilgisi tarafınıza verilmektedir. Bu anlamda, STANDARD PROFİL, uluslararası veri aktarımının ilgili garantilere uygun olduğunu ve daha önce Denetim Makamı tarafından onaylanmış olan ilgili Bağlayıcı Şirket Kuralları’nın imzalanması yoluyla düzenlendiğini garanti eder. Uluslararası veri aktarımı, belli kurumsal araçların kullanımının bir sonucu olarak yerine getirilir.STANDARD PROFİL'e verilen hizmetler sonucunda kişisel verilerinize erişim sağlayabilecek üçüncü taraflar da olabilir.Haklar:Herkes, STANDARD PROFİL'de kendileriyle ilgili olarak kişisel verileri işleyip işlemediğimize yönelik teyit alma ve böyle bir durumda, işleme amacıyla kişisel verilerine ve ilgili kişisel veri kategorilerine karşılık gelen erişim hakkını kullanma hakkına sahiptir.Aynı şekilde, yanlış verilerin düzeltilmesini talep etme ya da uygun olduğu takdirde, veriler artık gerekli olmadığında veya başlangıçta toplanma amaçlarıyla ilgili olmadığında işlemeye itiraz ederseniz, kişisel veriler hukuka aykırı bir şekilde işlenirse veya Birlik veya Üye Devletler hukukunda belirlenen yasal bir yükümlülüğün yerine getirilmesi için silinmesl gerektiğinde silinmesini talep etme hakkına sahip olacaksınız.Ayrıca, sorumlu kişinin talebinizi doğrulamasına imkan tanıyan bir süre boyunca, kişisel verilerinizin doğruluğunda sorun oluşturduğunda, verilerinizin işlenmesinin sınırlandırılmasını talep edebilirsiniz.Ayrıca, işlemenin hukuka aykırı olması ve ilgili tarafın kişisel verilerinizin silinmesine itiraz ederek onun yerine kullanımının sınırlandırılmasını talep etmesi ya da sorumlu kişinin kişisel verilere artık işlemenin amaçları doğrultusunda ihtiyaç duymadığı, ancak ayrıca iddiaların formüle edilmesi, uygulanması ya da savunulması için halen ihtiyaç duyduğu durumlarda ve ayrıca, sorumlu taraf meşru sebeplerinin ilgili tarafınkilerden üstün olup olmadığını doğrularken, işlemeye karşı çıktığınızda bu hakkı kullanabilirsiniz. Bu durumlarda, verileri sadece taleplerin kullanılması ya da savunulması için elde tutacağız.Belirli durumlarda ve özel durumunuzla ilgili nedenlerle verilerinizin işlenmesine itiraz edebilirsiniz. STANDARD PROFİL, meşru mücbir sebepler ya da olası iddiaların uygulanması ya da savunulması için gerekli olmadıkça, verilerin işlenmesini durduracaktır.Uygun olduğu zamanlarda, sizinle ilgili ve bize yapılandırılmış bir biçimde sağlanan kişisel verileri alma ya da sizin tarafınızdan sağlanan başka bir denetleyiciye iletilmesini talep etme hakkına sahip olarak taşınabilirlik hakkınızı kullanabilirsiniz.Etkilenen kişilerin, erişim, düzeltme, silme ve muhalefet, işlemenin sınırlandırılması, verilerin taşınabilirliği ve otomatik bireyselleştirilmiş kararlara tabi olmama haklarını kullandıklarında, bunu e-posta ile (E-POSTA) adresine iletmeleri gereklidir.Ayrıca, özellikle haklarınızı kullanmaktan memnun kalmadıysanız, Denetim Otoritesi'ne bir hak talebi gönderebilirsiniz.Başlangıç noktasıSTANDARD PROFİL tarafından işlenen kişisel veriler, ilgili tarafın kendisinden gelir.Ek bilgilerKullanıcılar, her durumda, sağlanan Kişisel Verilerin doğruluğunu, geçerliliğini ve gerçekliğini garanti eder ve bunlara yanıt verir ve bunları uygun şekilde güncel tutmayı taahhüt eder. Aynı şekilde, kullanıcıların 14 yaşından büyük olması garanti edilir.Sahibi kendileri olmayan kişilerin kişisel veriler sağlaması durumunda, kullanıcının, dahil edilmeleri öncesinde, bu kişileri önceki paragraflarda yer alan konular hakkında bilgilendirmeleri gereklidir. Bu tip durumlarda kullanıcı, bildirilen bilgilerin 14 yaşından büyük kişilere ait olduğunu ve verilen bilgilerin doğru ve gerçek olduğunu garanti eder. STANDARD PROFİL, kullanıcının bu gereksinimlerden herhangi birini ihlal etmesinden kaynaklanan herhangi bir sorumluluktan muaf olacaktır.STANDARD PROFİL, Kişisel Verilerin korunması için yasal olarak gerekli olan güvenlik düzeylerini benimsemiştir ve kolaylaştırılan Kişisel Verilerin kaybolmasını, yanlış kullanılmasını, değiştirilmesini, yetkisiz erişimini ve çalınmasını önlemek için mevcut tüm araçları ve teknik önlemleri oluşturmuştur.Kullanıcı, STANDARD PROFİL çalışanlarının ve verileri onun adına ve hesabına işleyen herkesin gizliliğine ve sır saklama yükümlülüğüne güvenebilir. Bununla birlikte, kullanıcı, ağ üzerinden yapılan iletişim güvenliğinin zarar görmekten tamamen korunmuş olmadığının farkındadır.

Bu web sitesi çerezler kullanır

Bu web sitesi kullanıcı deneyimini iyileştirmek için çerezler kullanır. Web sitemizi kullanmak suretiyle tüm çerezlere Çerez Politikamız uyarınca onay vermiş olursunuz. Daha fazlasını oku.